Tìm kiếm:

Hướng dẫn xác nhận công trình BVMT theo NĐ 40/2019/NĐ-CP

Thứ Tư, 4/9/2019

Đối với các dự án thuộc cột 4 Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 Sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (bao gồm công trình xử lý chất thải và các công trình bảo vệ môi trường khác) trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm 30 ngày trong trường hợp các công trình bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Pháp luật.              

1. Quy trình thực hiện Hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành

Quy trình thực hiện Hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành thường bao gồm các bước chính sau:

                      

2. Hồ sơ văn bản pháp lý cần chuẩn bị

 • Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường kèm theo báo cáo
 • Bản vẽ các công trình bảo vệ môi trường (vị trí khu vực lưu giữ CTNH, khu vực tập trung rác sinh hoạt, bể tự hoại, hệ thống xử lý nước thải, máy phát điện...)
 • Hóa đơn tiền nước 
 • Hóa đơn tiền điện
 • Hợp đồng thu gom rác sinh hoạt
 • Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại
 • Mô tả chi tiết quy trình sản xuất, nêu các dòng nguyên liệu đầu vào và các dòng chất thải phát sinh theo thực tế
 • Danh mục các thiết bị máy móc chính theo thực tế

4. Hồ sơ trình nộp

 • 01 văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường
 • 01 bảo sao quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường kèm theo bản sao báo cáo
 • 07 bản sao kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành

5. Cơ quan xác nhận

 • Ủy ban nhân dân tỉnh/ Bộ Tài nguyên Môi trường 

6.  Sản phẩm nhận được

 • 01 văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường
 • 01 báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành

7. Thời gian thực hiện

 • Thời gian thực hiện thường dao động từ 30 – 40 ngày làm việc tùy thuộc vào quy mô dự án

8. Cam kết từ Dịch vụ tư vấn môi trường của Công ty Sen Hồng:

 • Với tinh thần không phải đúng tiến độ mà trước tiến độ
 • Không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thực hiện
 • Chuyên viên tư vấn nhiệt tình, xuất phát từ tâm, đảm bảo Khách hàng hiểu rõ nội dung báo cáo
 • Tư vấn giải pháp có lợi cho Doanh nghiệp nhưng vẫn tuân thủ luật môi trường
 • Đồng hành cùng Doanh nghiệp trên mỗi bước chân
 • Giá trị Khách hàng nhận được tương xứng với giá trị đầu tư

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc muốn được tư vấn miễn phí xin vui lòng liên hệ đến Công ty tư vấn môi trường Sen Hồng thông qua địa chỉ

Địa chỉ: 72 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
SĐT: (028) 6257 2687
Điện thoại: 0988 868 902 (Ms.Tuyền)
Email: tuyen.mtsh@gmail.com

Thông Tin Liên Hệ

Hướng dẫn xác nhận công trình BVMT theo NĐ 40/2019/NĐ-CPRating: 8 out of 101794.