Tìm kiếm:

Sổ chủ nguồn thải

Thứ Tư, 4/9/2019

Theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 về Quản lý Chất thải nguy hại, đối với các Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động có phát sinh CTNH (trừ cơ sở hoạt động dưới 1 năm hoặc tổng khối lượng dưới 600kg/năm phải thực hiện thủ tục đăng ký chủ nguồn thải CTNH.
                                                  

1. Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (theo khoản 1, điều 13 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT)

    - Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo Phụ lục 6 (A)
    - 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương
    - Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế,...xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH
2. Mẫu đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH (theo Phụ lục 6A Thông tư 36/2015/TT-BTNMT)
   -  Phần khai chung: Tên, địa chỉ, điện thoại, Fax, Email, mã số đăng ký doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp, cơ sở phát sinh chất thải nguy hại
   -  Dữ liệu về sản xuất: Danh sách nguyên liệu thô/hóa chất; danh sách máy móc, thiết bị, danh sách sản phẩm.
   -  Dữ liệu về chất thải: Danh sách CTNH phát sinh thường xuyên, danh sách CTNH tồn lưu (nếu có)
   -  Danh sách CTNH đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH tại cơ sở (nếu có)
   -  Hồ sơ kèm theo đơn đăng ký

3. Thủ tục đăng ký (theo khoản 1, điều 14 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT)

     -  Đối tượng không phải lập hồ sơ đăng ký: Nộp tích hợp với báo cáo quản lý CTNH
     -  Đối tượng lập hồ sơ đăng ký: Lập và nộp hồ sơ lên Sở TNMT

4. Nơi nộp (theo khoản 1, điều 14 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT)

    - Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH

5. Thời gian cấp Sổ chủ nguồn thải

    - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
        + Sau 15 ngày: Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH
        + Sau 30 ngày: Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý)
     -  Hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Chủ nguồn thải CTNH tiếp tục hoàn thiện hồ sơ (sau 5 ngày sẽ thông báo)

6. Cam kết từ Dịch vụ tư vấn môi trường của Công ty Sen Hồng:

  • Với tinh thần không phải đúng tiến độ mà trước tiến độ
  • Không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thực hiện
  • Chuyên viên tư vấn nhiệt tình, xuất phát từ tâm, đảm bảo Khách hàng hiểu rõ nội dung báo cáo
  • Tư vấn giải pháp có lợi cho Doanh nghiệp nhưng vẫn tuân thủ luật môi trường
  • Đồng hành cùng Doanh nghiệp trên mỗi bước chân
  • Giá trị Khách hàng nhận được tương xứng với giá trị đầu tư

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc muốn được tư vấn miễn phí xin vui lòng liên hệ đến Công ty tư vấn môi trường Sen Hồng thông qua địa chỉ

Địa chỉ: 72 Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
SĐT: (028) 6257 2687
Điện thoại: 0988 868 902 (Ms.Tuyền)
Email: tuyen.mtsh@gmail.com

Thông Tin Liên Hệ

Sổ chủ nguồn thảiRating: 8 out of 101889.